Free life

#32: de ziua mea, caut noi parteneri de drum / Looking for new partners for my 32nd birthday

separator
Posted on / by Anca

Astăzi este o zi importantă pentru mine. Este ziua în care încep un drum nou – o formare în coaching, despre care voi scrie mai mult în perioada următoare. Este doar una dintre direcțiile în care vreau să cresc anul acesta.

2019 este primul an în care mă întreb serios cum pot construi în direcția celei mai mari pasiuni pe care o am: natura umană și dezvoltarea prin învățare. Mi-am dorit să dau la psihologie când aveam 18 ani și am renunțat, pentru că “vei muri de foame ca psiholog“. Astăzi știu să-mi ascult mai mult intuiția și știu că acest “ocol” de vreo 10 ani m-a maturizat și m-a învățat o mulțime de lucruri pe care să le dau mai departe din roluri noi.

Mă pasionează subiecte precum conștiința umană și cum o putem expanda, relațiile interumane, comunicarea eficientă și cu bunătate, leadership, schimbare socială, abordarea holistică ce include mintea și inima în egală măsură, meditația. Cred că tehnologia și AI pot fi folosite pentru evoluția umanității doar dacă sunt alături de o conștiință umană înaltă și cred că asta va fi provocare noastră ca omenire în următorii ani.

Asta citesc. Asta învăț. Despre asta vorbesc tot timpul. Despre asta scriu. Asta respir. Așa că era timpul să-mi asum asta conștient.

Și, pentru că este ziua mea, îmi pun o dorință astăzi. Îmi doresc să intru în proiecte noi și caut like minded people. Oameni care valorizează evoluția, cunoașterea de sine, autenticitatea, oameni care pot să îmbine seriozitatea și analiza minții cu inteligența și căldura inimii. Oameni cu viziune.

Câteva lucruri despre mine:

 • Sunt un comunicator bun, atât prin instrumente de PR, cât și prin training și public speaking
 • Îmi plac proiectele de amploare, care unesc mai multe țări și schimbă mentalități
 • Sunt un Doer și unul dintre inițiatorii Let`s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România
 • Scriu de mult timp cu mare drag, structurat și to the point, dar și cu emoție
 • Sunt un Questioner – pun multe întrebări și caut sensul în orice
 • Sunt un explorator, fascinată de culturile din toată lumea și am să călătoresc până la finalul vieții mele

Viziunea mea este de a ajuta oamenii să-și recapete puterea personală pentru a-și crea realitatea pe care și-o doresc și a scoate din sertar visurile alea prăfuite, care le-ar aduce mult sens. Fac asta prin povești, cursuri și comunicare. Profilul meu de Linkedin aici.

Ce caut:

 • Proiecte de training și dezvoltare organizațională care cresc oamenii, în care să particip la nivel de design și livrare, în România și în afară
 • Oameni și companii deschise la cursuri altfel, care te învață despre cine ești și ce poți deveni – am o prezentare nou nouță cu 8 cursuri  pe care le susțin (Branding Personal este unul dintre ele) pe care abia aștept să v-o trimit
 • Proiecte cu sens, care schimbă lumea în bine, pe care să le promovez ca om de comunicare remotely sau prin povești (pe blog-ul meu sau alte platforme)
 • Oameni cu valori comune, care au nevoie de branding personal și sunt dispuși să crească autentic și sustenabil
 • Surse de finanțare pentru proiecte proprii, care au în centru educația (vă povestesc la o cafea)
 • Antreprenori cu care să construim împreună proiecte frumoase

Dacă cineva se întreabă, sunt parte din Let’s Do It, Romania! în continuare. Doar mă expandez 🙂

Dincolo de zona profesională, îmi caut tribul – oameni liberi, pasionați de dezvoltare personală, freelancers, călători fascinați care pleacă des prin lume, oameni curajoși și deschiși, care se provoacă mereu.

Am creat un grup de Facebook – Free Life, pe care îl am de mult în minte. Un grup în care să putem împărtăși instrumente prin care ne descoperim pe noi și reușim să ne deblocăm, cum reușim să fim mai liberi și să trăim viața pe care simțim că am venit s-o trăim, nu aia impusă de societate sau de voci prăfuite.

Dacă vrei să faci parte din el sau să ieșim la o limonadă, trimite-mi un mesaj. Let’s do this!

####

For my birthday, I am looking for new partners!

Today it is an important day for me. It is the day I am starting a new career – a coaching certification. It is just one of the directions I want to grow in this year.

2019 is the first year when I ask myself seriously how can I build with my biggest passion: human nature and developing through learning. I wanted to study psychology when I was 18 and I gave up because ” You will not find any job”. Today I know to listen more to my intuition and I know that this detour has made me mature and taught me a lot of things to share from new roles.

I am passionated about topics such as human consciousness and how to expand it, human relationships, efficient and kind communication, leadership, social change, holistic approach which includes mind and heart together, meditation. I believe tech and AI can be used for human evolution only together with a high human consciousness and I believe this is going to be our challenge in the following years. This is what I read, talk about, write. This is what I breathe. It was time to take this consciously.

And, because today is my birthday, I make a wish, I want to enter new projects and I am looking for like minded people. People who value evolution, self awareness, authenticity, people who can combine an analytical mind with the intelligence and warmth of the heart. People with vision.

Who I am:

 • I am a good communication, through PR or training and public speaking
 • I love big projects who connect countries and change mentalities
 • I am a Doer and one of the initiators of Let`s Do It, Romania!, the biggest social movement in România
 • I write from a long time with love and structure
 • I am a Questioner – I ask a lot of questions and I look for meaning all the time
 • I am an explorer, fascinated by cultures and I will travel all of my life

My vision is to help people take their personal power back to create the reality they want and start shaping their dreams. I do this through stories, discussions and courses. Linkedin profile here.

What I am looking for:

 • Training and organisational development projects who grow people, where I can participate in designing and delivering them, in Romania and outside
 • People and companies open to different courses, who teach you about who you are and what you can become –  I have a new presentation with 8 courses that I can`t wait to send to you (Personal Branding is one of them)
 • Meaningful projects, that change the world in a good way, to promote remotely as a communication personal or through stories (on my blog on other platforms)
 • People with common values who need personal branding and are willing to develop authentically and sustainably
 • financing sources for my own projects who have education as a core (I can tell you more when we go for a drink)
 • Entrepreneurs to build together beautiful projects

I am still part of Let`s Do It, Romania!, I just want to expand myself 🙂

Apart from the professional side, I am looking for my tribe – free people, passionated about personal development, freelancers, travelers, bold and open minded people, who challenge themselves.

I created a Facebook Group – Free Life that I have in mind for a long time. A group where to share tools to grow and surpass limits, where to share how we can be more free and live the life we want to live, not the one imposed by society and dusty voices. If you want to be a part of it, let me know!

Let’s do this!

 

Related Posts

2 Comments

 • Cristina
  02/15/2019

  La mulți ani, Anca! Călătorie frumoasă în formarea de coach! Și sunt aici. 😉

  Reply
  • Anca
   02/15/2019

   multumesc mult si hai sa mai iesim! 🙂

   Reply

Leave a Reply

Pin It on Pinterest